Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Kapağı
Yayıncı
Kırklareli Üniversitesi
e-ISSN
2717-9028
Başlangıç Yılı
2020
Dil
Türkçe, İngilizce
Durumu
Aktif
Dizin
Havacılık Dizini
Yayın Aralığı
Yılda 2 Sayı

Son Sayı (Latest Issue) - Yıl 2022 Cilt 3 Sayı 2

Abstract (Özet)

Bu çalışmanın ana odağını Ocak 2021’de gündeme gelen WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi’nin ekonomik boyutu oluşturmaktadır. Facebook bu sözleşmeyle birlikte, WhatsApp’tan finansal kazanım elde edebilmek amacıyla kullanıcılarının kişisel verilerini toplayıp pazarlama şirketleri ve üçüncü taraflarla paylaşacağını duyurmuştur. Çalışmada bu sözleşme, Christian Fuchs’un, Dallas W. Smythe’ın izleyici metası kavramlaştırmasından yola çıkarak sosyal medyaya uyarladığı kullanıcı metasının sömürülmesi yaklaşımı üzerinden tartışılmıştır. Sözleşmenin ekonomik boyutu literatür tarafından göz ardı edildiğinden, çalışma literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamıştır. Yöntem olarak alan araştırması ve anket tekniği kullanılarak Türkiye’deki WhatsApp kullanıcılarının bu sözleşmeyle ilgili tutum ve farkındalıklarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada WhatsApp kullanıcılarının sözleşmeyle ilgili farkındalığının yüksek olmasına rağmen muadil anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmek yerine WhatsApp kullanmaya devam ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadaki bir diğer önemli bulgu ise kullanıcılarının çoğunluğunun yine aynı şirkete ait olan Facebook ve Instagram'dan vazgeçmediğidir.

Abstract (Özet)

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin ardından finansal araçların muhasebeleştirilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması süreçlerini düzenleyen TFRS 9 Finansal Araçlar standardının kapsadığı yeni uygulamalar özellikle TFRS’ye göre raporlama yapmakla yükümlü olan katılım bankaları için de önem teşkil etmektedir. Standardın getirdiği yenilikler yatırımcılar, analistler, düzenleyiciler, denetçiler ve diğer paydaşlar açısından da gündem konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada katılım bankalarının kullandırdıkları kredilerin sınıflandırılması aktarılmıştır. Ayrıca, TFRS 9 öncesi ve sonrası bankacılık yönetmelikleri karşılaştırılmıştır. TFRS 9 uygulamasının yürürlüğe girmesiyle beraber kullanılmaya başlanan “beklenen kredi zararı” yaklaşımının muhasebeleştirilmesi süreci örneklerle açıklanmıştır.