Havacılık Literatürü (Beta)

Bir akademik literatür taraması sürecinin en kritik unsurlarının başında eldeki mevcut literatürün sınıflandırılması gelmektedir. Böylesi bir sınıflandırmanın yapılması mevcut bilgi birikiminin net bir şekilde ortaya konulmasına yardımcı olur. Bu sayede ileride konuyla ilgili yapılacak olan saha çalışmalarında geliştirilecek olan araştırma modelinin sağlam dayanaklar üzerine oturtulabilme imkanı sağlanır. Böylece sektörde gözlemlenen uygulamaya dönük sorunların çözümüne yönelik kurulması gereken bilimsel bağlantı da doğru bir şekilde ortaya çıkarılmış olur.

Havacılık literatürüne katkı vermek isterseniz bilimsel çalışmanızın konusunu ve bağlantısını literaturhavacilikdizini.com eposta adresine gönderebilirsiniz.

Konu Başlıkları

Konu Başlığı Yayın Türü Yayın Adı İşlem
Algılanan Hizmet Kalitesi Doktora Tezi Hava trafik kontrol hizmetlerinde algılanan hizmet kalitesi... Yayına Git
Algılanan Hizmet Kalitesi Yüksek Lisans Tezi COVID 19 maskesi takmanın algılanan hizmet kalitesine etkisi... Yayına Git
Algılanan Hizmet Kalitesi Yüksek Lisans Tezi Hava yolu işletmelerinde verilen kabin hizmetleri temel eğitimine ilişkin beklenen ve algılanan ... Yayına Git
İletişim Yüksek Lisans Tezi Havacılık emniyetinde iletişimin bir faktör olarak değerlendirilmesi... Yayına Git