Havacılık Alan İndeksi

Türkiye Havacılık Dizini, Türkçe ve İngilizce yayınlanan havacılık ile ilgili ulusal hakemli dergilerin ve bilimsel toplantıların tümüne tek bir yerden ulaşılmasını sağlamayı ve dergileri dizinlemeyi amaçlayan bilimsel bir çalışmadır.

Dizin, araştırmacıların Türkiye kaynaklı havacılık odaklı dergilerde yayımlanmış makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlamanın yanında, dergilerin etki değerlerini de hesaplamaktadır.

Dergi etki ölçütleri, bir derginin belirli bir alandaki önemini, aynı alanda bulunan diğer dergilere göre ölçülmesine dayanmakta ve giderek akademide, akademik etkilerin değerlendirilmesinde nicel yöntemlerin arttığı görülmektedir. Akademide etki değeri genel olarak dergilerin atıf sayılarına, etki değerlerine ve h-indeksi, i10-endeksi gibi araştırmacıya özgü metriklere dayanmaktadır.

Bilimsel araştırmaların etkisini ölçmek için kullanılan veri kaynakları yayınlar (makaleler), dergiler ve araştırmacılara dayanmaktadır. Bu göreli önemi ölçmek için kullanılan birkaç farklı metrik vardır. Etki değeri de bunlardan bir tanesidir. Etki değeri, bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Etki Değeri (Impact Factor), bir bilgi bilimcisi olan Eugene Garfield tarafından 1950'lerin sonunda düşünülmüş ve 1970'lerde daha geniş bir kullanıma girmiştir. Garfield'ın şirketi ISI, halihazırda Clarivate Analytics tarafından yönetilmektedir.

Etki değerine alternatif olarak Eigenfactor skoru, The Becker Medical Library Model for Assessment of Research gibi başka bazı metrikler olmakla birlikte Elsevier, Scopus tarafından yönetilen CiteScore ve Clarivate Analytics tarafından yönetilen Web of Science (WoS) akademik çevrede etki değerlerini izlemek için kullanılan en yaygın iki arama aracı olarak kabul görmektedir. 2004 yılından itibaren Google Akademik'in de bu ikilinin yanında yer aldığı söylenebilir.

Türkiye Havacılık Dizini ise bu temeller üzerinde, Türkiye'de yayınlanan, odaklarına havacılığı almış dergileri dizinleyerek Tüm Etki Değerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Dergilerin, "Türkiye Havacılık Dizini"ne kabul edilebilmesi için belirlenen kriterler aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Ulusal hakemli bir dergi olmalı,
  • Türkçe ve/veya İngilizce yayımlanmalı,
  • Dergi, yılda en az 2 sayı yayımlamalı,
  • Dergi, ilan ettiği periyotları ilgili yıl içinde yayımlamış olmalı,
  • Yayımlanan makalelerin tam metinlerine elektronik ortamda erişilebilir olmalıdır.

Derginin özel sayı olarak yayımlanan sayıları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Türkiye Havacılık Dizinine başvurmak isteyen dergiler ve kongreler başvurularını buradan yapabilirler.